Logo inLodz21


INFORMACJE PODSTAWOWE

Instytucja kultury inLodz21

Adres (również do korespondencji):

Piotrkowska 122/7, 90-006 Łódź

Kontakt:

Sekretariat Instytucji kultury inLodz21

sekretariat@inlodz21.pl


Kontakt dla mediów:

a.slowikowska@inlodz21.pl


Instytucja kultury inLodz21 udziela informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016 poz.1764)

Wnioski o udzielenie informacji publicznej nie umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytucji kultury inLodz21 prosimy kierować na adres: k.karolak@inlodz21.pl


Wnioski składane w formie pisemnej:

Instytucja kultury inLodz21 

ul. Piotrkowska 122/7

90-006 Łódź

Wnioski składane w formie elektronicznej:

drogą e-mailową: 

k.karolak@inlodz21.pl


za pośrednictwem platformy ePUAP:

Kontakt

Instytucja kultury inLodz21

Sekretariat:

sekretariat@inlodz21.pl

ul. Piotrkowska 122/7

90-006 Łódź 

REGON: 383232156

NIP: 7252288978

© 2020 inLodz21 | Statut | BIP inLodz21 | Polityka Prywatności | Deklaracja dostępności